Walne przeniesione

28.06.2021

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych i z powodu braku quorum Walne Zebranie Członków planowane na dzień 29.06.br zostaje przeniesione na początek września. Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.

z poważaniem:
Zarząd Klubu

prepared by sid & kofa ice hockey freaks