Przypomnienie o składkach klubowych

25.09.2017

SKŁADKI

Na prośbę Trenera Jędrzejczyka, przypominam o konieczności regularnego opłacania składek klubowych. Składki te pobierane są za przynależność zawodnika do klubu THM Polonia Bytom i są obowiązkowe dla wszystkich zawodników! Brak wpłat będzie skutkował odsunięciem zawodnika od uczestnictwa w meczach.

Ponadto, trzeba wyrobić nowe Legitymacje Klubowe dla każdego zawodnika. W związku z tym proszę o dostarczenie do czwartku, tj. 28.09 składki za wrzesień (25 zł) oraz jednego zdjęcia legitymacyjnego, opisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Składki członkowskie oraz zdjęcia zbiera:

  • SZATNIA NR 9 – Agnieszka Poznańska / można pieniądze i zdjęcie przekazać też przez Dawida Poznańskiego
  • SZATNIA NR 10 – Ilona Kluczyk

Jeśli chodzi o płatności za wrzesień 2017, Agnieszka i Ilona zbierają pieniądze i zdjęcia do legitymacji, do czwartku 28 września. W piątek, 29 września Agnieszka i Ilona wpłacą pieniądze do sekretariatu i złożą zdjęcia do wyrobienia Legitymacji Klubowych. Kto do tego czasu nie wpłaci składki i nie odda zdjęcia naszym Skarbniczkom, będzie musiał załatwić to we własnym zakresie.

I tak będzie to funkcjonowało każdego miesiąca. Płacimy u Agnieszki i Ilony składki klubowe i w piątek poprzedzający datę 20-ego, pieniądze będą wpłacane w sekretariacie. Podczas dokonywania wpłat składek w sekretariacie klubu, Skarbniczki będą również podbijać legitymaacje, które zostały im przekazane przez zawodników. Pieczątka jest potwierdzeniem płatności i upoważnia zawodników m.in. do darmowego wejścia na mecze drużyny PB na naszym lodowisku.

Ponieważ większość z nas Rodziców, spotyka się ze sobą podczas czwartkowych meczów ligowych, proponuję żeby wykorzystać te terminy do załatwiania spraw składkowych, organizacyjnych i wszelakich innych 😉

Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś sprawnie zorganizować. Czas pokaże… W razie czego będziemy poprawiać to co będzie źle funkcjonowało 😉

PODSUMOWANIE:
Wysokość składki: 25 zł / m-c
Termin płatności: do 20-go każdego miesiąca

 

prepared by sid & kofa ice hockey freaks