Testy sprawnościowe do SMSu dla klasy 6B – 12 maja!

08.05.2017

Ponieważ część zawodników z klasy VI B wyjeżdża 18 maja na wycieczkę, ustalono nowy dodatkowy termin testów sprawnościowych dla zawodników, którzy nie będą mogli być obecni w terminie wskazanym na stronie Gimnazjum nr 1, tj. w dniu 19.05.

Testy dla klasy VI B odbędą się w najbliższy piątek, 12 maja o godz. 16:45. 

Aby przystąpić do prób sprawnościowych należy:
• posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w próbach sprawnościowych do szkoły mistrzostwa sportowego. /Załącznik/
• posiadać ze sobą zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej (zawodnicy PB – na podstawie książeczki sportowej z ważnymi badaniami – nie trzeba jej mieć ze sobą na testach, wystarczy, że jest w klubie)
• wziąć udział w próbach sprawnościowych przewidywanych dla danej dyscypliny

Testy sprawnościowe

Proszę zapoznać się z wszystkimi szczegółami, które dostępne są na oficjalnej stronie SMSu: http://www.gimnazjum1.bytom.pl

prepared by sid & kofa ice hockey freaks