Testy sprawności fizycznej do SMSu – 19.05.2017

06.05.2017

W piątek, 19 maja odbędą się testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klas hokejowych w SMSie w Bytomiu. Testy, dla wszystkich roczników, odbędą się o godzinie 17:00 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, przy ulicy Tarnogórskiej 2.

Aby przystąpić do prób sprawnościowych należy:
• posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w próbach sprawnościowych do szkoły mistrzostwa sportowego. /Załącznik/
• posiadać ze sobą zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej
• wziąć udział w próbach sprawnościowych przewidywanych dla danej dyscypliny

Testy sprawnościowe

Proszę zapoznać się z wszystkimi szczegółami, które dostępne są na oficjalnej stronie SMSu: http://www.gimnazjum1.bytom.pl

 

prepared by sid & kofa ice hockey freaks