Porządek musi być

09.03.2016

Ze względu na skargi ze strony klubu oraz incydent ze zniszczeniem mienia zawodnika, informuję o zasadach przebywania w szatni.

  1. Zawodnik nie ma prawa przebywać w szatni poza planowanymi zajęciami sportowymi.
  2. Zawodnik po przebraniu się, jest obowiązany niezwłocznie opuścić szatnię, o ile nie zachodzą uzasadnione okoliczności zgłoszone trenerowi lub kiero drużyny.
  3. Zgodnie z wytycznymi klubu, szatnia powinna być udostępniana wyłącznie przez trenerów i kiero drużyny. Ze względu na to, że część dzieciaków uczestniczy w treningach z drużyną żaka młodszego i minihokeja, powyższej zasady nie stosujemy ortodoksyjnie. W trakcie takich zajęć (oraz bezpośrednio przed i po nich) odpowiedzialność za mienie w szatni ponoszą rodzice dzieci trenujących z innymi grupami. W interesie tych zawodników oraz ich rodziców jest dbałość o obecność w szatni wyłącznie dzieciaków biorących udział w zajęciach. Wszelkie naruszenia porządku w trakcie takich zajęć, powinny być zgłaszane trenerom lub kierownikowi drużyny.
prepared by sid & kofa ice hockey freaks