XI TURNIEJ BARBÓRKOWY 11-13 grudnia 2015

prepared by sid & kofa ice hockey freaks