Konkurs na koordynatora grup młodzieżowych.

TMH „Polonia” Bytom z siedzibą przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu ogłaszamlodziez_koord
konkurs na stanowisko koordynatora grup młodzieżowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie na to stanowisko składają dokumenty
do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 15.00 na adres mailowy
sekretariat@bytomski-hokej.pl

1. Do wniosku należy dołączyć:
a ) kwestionariusz osobowy ( CV )
b ) skan dyplomu trenerskiego
2. Do konkursu na stanowisko koordynatora ds. młodzieży może przystąpić osoba,
która spełnia następujące warunki:
a ) posiada stopień trenera co najmniej II klasy hokeja na lodzie lub innej
dyscypliny zespołowej
b ) posiada staż pracy szkoleniowej nie krótszy niż 2 lata

Z kandydatami spełniającymi ww. warunki zostaną przeprowadzone rozmowy
kwalifikacyjne w dniu 14 sierpnia 2015 roku, o czym poinformuje kandydatów
drogą telefoniczną do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji udzieli Pan Andrzej Banaszczak, tel. 501-681-617

prepared by sid & kofa ice hockey freaks