SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

23.10.2015

Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich. Wielu z nas zalega z płatnościami. Prośba Pana Trenera aby jak najprędzej uregulować zaległości.

Składka wynosi 25 zł/m-c, płatne do 10 każdego miesiąca, począwszy od września br. Wpłat można dokonywać u p. Agnieszki Poznańskiej, Pana Kierownika Irka Drewniaka lub bezpośrednio w Sekretariacie Klubu.

Liczymy na szybkie uregulowanie zaległości. Dziękujemy.

prepared by sid & kofa ice hockey freaks