OŚWIDCZENIE PRASOWE

20/11/2018

Zarząd TMH POLONIA BYTOM S.A. informuje, że wbrew publikowanym i nieprawdziwym doniesieniom, Sponsor tytularny – WĘGLOKOS KRAJ Sp. z o.o. rzetelnie i terminowo realizuje płatności wynikające z zapisów umowy oraz prawidłowo wywiązuje się z wszystkich obowiązków sponsora głównego. Współpraca pomiędzy stronami budowana jest w opraciu o wzajemne poszanowanie, zrozumienie i transparentne zasady.
Kłopoty finansowe oraz trudna sytuacja THM POLONIA BYTOM S.A. spowodowana jest wycofaniem się innych newralgicznych sponsorów jak i w znacznej mierze wynika z braku pokrycia obietnicy wsparcia, złożonego przez ówczesne władze Miasta Bytom.
W związku z powyższym prosimy o sprostowanie wszystkich wpisów naruszających dobro Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Zarząd Spółki TMH POLONIA BYTOM